Cestovný poriadok

Piešťanský expres premáva v sezóne v mesiacoch Máj - Jún a September denne (s výnimkou nevhodných poveternostných podmienok) od 11:00 do 19:00. V mesiacoch Júl a August premáva od 9:00 do 21:00.

 

Ceny cestovných lístkov:

Detský lístok (deti do 12 rokov): 1,50€

Dospelý lístok: 3,00 €

Cestovné lístky sa predávajú priamo vo vláčiku

 

Pravidlá prepravy

Cestovný lístok platí na jednu jazdu bez rozdielu miesta nástupu a výstupu. Cestovný lístok je neprenosný a dĺžka jazdy je maximálne jeden okruh cestovnej trasy od miesta nástupu. Cestujúci, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom bude z trasy vylúčený a zaplatí pokutu 20 Eur. Dieťa do 12 rokov sa môže prepravovať len v sprievode dospelej osoby. Počas jazdy nieje dovolené stáť, ani sa pohybovať v rámci vozňa. Nástup a výstup je povolený len za úplného zastavenia súpravy. Vo vagóne nieje povolené fajčiť, konzumovať stravu a alkoholické nápoje, vykláňať sa z vagóna a dotýkať sa predmetov mimo priestoru v ktorom cestujete. Prevázkovateľ si vyhradzuje právo z prepravy vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu a návykových látok, ako aj osoby, ktoré svojím správaním narušujú plynulý priebeh jazdy.

 

Cestovný poriadok si môžete stiahnuť tu: Cestovný poriadok

Odchody si môžete stiahnuť tu: Odchody

 

Cestovný poriadok

 

 

Odchody z jednotlivých zastávok (odchody sú orientačné)